Silahsız Yenileme Eğitimi

Silahsız yenileme eğitimi , daha önce silahsız özel güvenlik sertifikası almış veya silahsız özel güvenlik kimlik kartı olan kişilerin, kimlik bitiş sürelerine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala özel güvenlik kimlik kartı yenileme işlemidir.
Silahsız özel güvenlik yenileme eğitimi toplam 50 saatlik derslerden oluşur.